Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Halaman Utama Malaysia Support For Housewives (MS4HW)

Pengenalan

National Blue Ocean Strategy (NBOS) merupakan strategi yang diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri dengan memberi fokus kepada penghasilan idea kreatif, kerjasama antara jabatan, melibatkan kos yang sedikit dan dapat dilaksanakan dengan segera bagi meningkatkan sistem penyampaian kerajaan kepada rakyat dengan memberikan hasil yang berimpak tinggi.

Kementerian Sumber Manusia telah diberi kepercayaan secara bersama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan dan Masyarakat untuk menggerakkan Program Malaysia Support For Housewives. Program ini juga akan melibatkan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, dan unit Kerjasama Awam dan Swasta.

Objektif Program

  1. Mewujudkan peluang pekerjaan bagi suri rumah daripada isi rumah berpendapatan rendah (LIH) untuk menjana pendapatan tambahan keluarga bagi meningkatkan taraf hidup.
  2. Memberi jaminan keselamatan sosial kepada suri rumah untuk kehidupan keluarga yang lebih baik.

Definisi Suri Rumah

Seorang wanita yang menguruskan rumahtangga mereka sebagai pekerjaan utama.

Golongan Sasar

  1. Suri rumah dari peserta E-Kasih
  2. Suri rumah yang berdaftar dengan JobsMalaysia
  3. Suri rumah yang berdaftar dengan NGOs
  4. Suri rumah kepada anggota Jabatan/ Agensi beruniform
  5. Suri rumah di kalangan kakitangan Kerajaan yang berpendapatan rendah melalui persatuan

Kekosongan MS4HW Yang Ada

Senarai kekosongan Malaysia Support For Housewives (MS4HW).
Pengurus417
Profesional1,989
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu638
Pekerja Sokongan Perkeranian763
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan1,842
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan25
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan106
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang11,172
Pekerja Asas28,288

Login Pencari Kerja

Sila login untuk teruskan. Masukkan Login ID dan Katalaluan anda.
*Jenis Login :

Lupa Katalaluan Anda? Klik Disini!

Jika anda masih belum berdaftar sebagai Pencari Kerja, anda boleh mendaftar sekarang..

Login Majikan

Sila login untuk teruskan. Masukkan Login ID dan Katalaluan anda.
employerId
employer_Password

Lupa Katalaluan Anda? Klik Disini!

Jika anda masih belum berdaftar sebagai Majikan, anda boleh mendaftar sekarang..

Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan