Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />
LiveSupport

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus672
Profesional7,768
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu2,535
Pekerja Sokongan Perkeranian2,255
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan9,810
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan1,302
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan4,253
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang24,845
Pekerja Asas115,131
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 28,384
Perlombongan dan Pengkuarian 119
Pembuatan 69,737
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 79
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan183
Pembinaan 29,235
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 1,710
Pengangkutan dan Penyimpanan 678
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 12,312
Maklumat dan komunikasi 248
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 6,490
Aktiviti hartanah 77
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 938
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 8,093
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 64
Pendidikan 1,283
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 228
Kesenian, hiburan dan rekreasi85
Aktiviti perkhidmatan lain8,519
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri52
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah57
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan