Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />
LiveSupport

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus4,065
Profesional6,381
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu3,039
Pekerja Sokongan Perkeranian2,348
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan8,072
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan1,336
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan3,996
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang19,744
Pekerja Asas92,598
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 19,241
Perlombongan dan Pengkuarian 76
Pembuatan 63,202
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 106
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan907
Pembinaan 23,892
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 1,444
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,227
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 6,895
Maklumat dan komunikasi 292
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 8,724
Aktiviti hartanah 69
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 805
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 5,408
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 53
Pendidikan 437
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 116
Kesenian, hiburan dan rekreasi143
Aktiviti perkhidmatan lain8,432
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri55
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah55
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan