Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus415
Profesional2,082
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,238
Pekerja Sokongan Perkeranian1,063
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan4,701
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan940
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan2,160
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang19,020
Pekerja Asas127,386
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 29,044
Perlombongan dan Pengkuarian 100
Pembuatan 71,271
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 99
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan38
Pembinaan 22,485
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 1,783
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,211
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 7,786
Maklumat dan komunikasi 219
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 1,600
Aktiviti hartanah 412
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 672
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 3,881
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 53
Pendidikan 643
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 373
Kesenian, hiburan dan rekreasi190
Aktiviti perkhidmatan lain17,017
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri114
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah14
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan