Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />
LiveSupport

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus596
Profesional3,597
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,488
Pekerja Sokongan Perkeranian1,692
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan7,263
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan438
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan2,605
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang21,116
Pekerja Asas176,740
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 32,557
Perlombongan dan Pengkuarian 184
Pembuatan 104,844
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 169
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan195
Pembinaan 26,428
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 3,238
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,144
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 13,314
Maklumat dan komunikasi 648
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 2,078
Aktiviti hartanah 171
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 345
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 10,605
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 113
Pendidikan 877
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 508
Kesenian, hiburan dan rekreasi88
Aktiviti perkhidmatan lain17,468
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri560
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah1
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan