Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus384
Profesional2,175
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,277
Pekerja Sokongan Perkeranian1,021
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan4,715
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan888
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan1,727
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang18,483
Pekerja Asas127,582
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 29,407
Perlombongan dan Pengkuarian 80
Pembuatan 69,526
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 100
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan40
Pembinaan 23,123
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 1,699
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,208
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 7,584
Maklumat dan komunikasi 289
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 1,749
Aktiviti hartanah 412
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 756
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 4,019
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 53
Pendidikan 645
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 378
Kesenian, hiburan dan rekreasi190
Aktiviti perkhidmatan lain16,889
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri114
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah2
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan