Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />
LiveSupport

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus1,667
Profesional6,988
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu2,516
Pekerja Sokongan Perkeranian1,873
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan6,011
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan722
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan4,430
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang23,210
Pekerja Asas143,642
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 27,936
Perlombongan dan Pengkuarian 190
Pembuatan 82,134
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 151
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan251
Pembinaan 36,579
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 2,113
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,313
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 11,935
Maklumat dan komunikasi 487
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 6,346
Aktiviti hartanah 36
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 862
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 7,523
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 117
Pendidikan 444
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 126
Kesenian, hiburan dan rekreasi288
Aktiviti perkhidmatan lain12,141
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri83
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah4
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan