Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus578
Profesional4,958
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,147
Pekerja Sokongan Perkeranian1,181
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan3,944
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan1,004
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan1,850
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang13,821
Pekerja Asas117,573
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 18,138
Perlombongan dan Pengkuarian 107
Pembuatan 68,092
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 193
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan284
Pembinaan 23,989
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 2,288
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,816
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 8,444
Maklumat dan komunikasi 493
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 3,923
Aktiviti hartanah 173
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 424
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 4,522
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 59
Pendidikan 893
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 208
Kesenian, hiburan dan rekreasi51
Aktiviti perkhidmatan lain11,945
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri14
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah0
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan