Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus568
Profesional4,528
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,120
Pekerja Sokongan Perkeranian964
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan3,933
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan834
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan1,895
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang14,609
Pekerja Asas117,513
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 17,845
Perlombongan dan Pengkuarian 113
Pembuatan 68,481
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 165
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan301
Pembinaan 24,158
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 2,212
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,758
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 8,709
Maklumat dan komunikasi 525
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 3,579
Aktiviti hartanah 163
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 419
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 4,554
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 60
Pendidikan 509
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 211
Kesenian, hiburan dan rekreasi101
Aktiviti perkhidmatan lain12,091
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri10
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah0
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan