Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus548
Profesional4,671
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,123
Pekerja Sokongan Perkeranian1,006
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan3,899
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan1,002
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan1,852
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang13,700
Pekerja Asas116,757
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 18,357
Perlombongan dan Pengkuarian 112
Pembuatan 67,617
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 166
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan281
Pembinaan 23,537
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 2,270
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,766
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 8,388
Maklumat dan komunikasi 493
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 3,567
Aktiviti hartanah 163
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 427
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 4,530
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 59
Pendidikan 661
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 209
Kesenian, hiburan dan rekreasi51
Aktiviti perkhidmatan lain11,889
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri15
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah0
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan