Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />
LiveSupport

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus684
Profesional7,838
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu2,562
Pekerja Sokongan Perkeranian2,334
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan9,947
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan1,185
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan4,315
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang25,079
Pekerja Asas115,407
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 26,834
Perlombongan dan Pengkuarian 143
Pembuatan 70,789
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 82
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan174
Pembinaan 29,868
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 1,725
Pengangkutan dan Penyimpanan 679
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 12,443
Maklumat dan komunikasi 242
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 6,529
Aktiviti hartanah 77
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 938
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 8,223
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 68
Pendidikan 1,283
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 228
Kesenian, hiburan dan rekreasi135
Aktiviti perkhidmatan lain8,782
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri52
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah57
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan