Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus421
Profesional2,001
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,442
Pekerja Sokongan Perkeranian1,296
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan3,900
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan444
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan2,438
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang17,549
Pekerja Asas80,616
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 15,374
Perlombongan dan Pengkuarian 75
Pembuatan 50,897
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 67
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan57
Pembinaan 17,448
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 961
Pengangkutan dan Penyimpanan 599
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 5,730
Maklumat dan komunikasi 123
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 1,262
Aktiviti hartanah 34
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 319
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 6,175
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 177
Pendidikan 514
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 166
Kesenian, hiburan dan rekreasi16
Aktiviti perkhidmatan lain9,726
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri323
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah64
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan