Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />
LiveSupport

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus4,136
Profesional6,103
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu2,445
Pekerja Sokongan Perkeranian2,294
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan7,257
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan1,209
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan3,874
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang18,901
Pekerja Asas85,566
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 17,718
Perlombongan dan Pengkuarian 56
Pembuatan 60,018
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 104
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan934
Pembinaan 21,566
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 1,373
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,230
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 5,527
Maklumat dan komunikasi 293
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 8,461
Aktiviti hartanah 38
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 757
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 4,817
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 59
Pendidikan 431
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 72
Kesenian, hiburan dan rekreasi143
Aktiviti perkhidmatan lain8,103
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri55
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah30
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan