Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus584
Profesional4,969
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,182
Pekerja Sokongan Perkeranian1,192
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan4,166
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan1,004
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan1,843
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang14,292
Pekerja Asas119,266
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 18,179
Perlombongan dan Pengkuarian 106
Pembuatan 69,377
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 193
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan296
Pembinaan 24,392
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 2,613
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,820
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 8,560
Maklumat dan komunikasi 495
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 3,923
Aktiviti hartanah 173
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 426
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 4,527
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 59
Pendidikan 901
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 208
Kesenian, hiburan dan rekreasi53
Aktiviti perkhidmatan lain12,187
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri10
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah0
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan