Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />
LiveSupport

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus574
Profesional3,618
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,497
Pekerja Sokongan Perkeranian1,569
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan6,810
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan524
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan2,503
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang18,979
Pekerja Asas181,695
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 33,645
Perlombongan dan Pengkuarian 162
Pembuatan 105,728
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 159
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan207
Pembinaan 27,009
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 3,382
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,250
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 13,479
Maklumat dan komunikasi 636
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 2,026
Aktiviti hartanah 163
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 349
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 10,498
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 113
Pendidikan 729
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 513
Kesenian, hiburan dan rekreasi134
Aktiviti perkhidmatan lain16,975
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri611
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah1
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan