Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />
LiveSupport

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus799
Profesional4,216
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,559
Pekerja Sokongan Perkeranian1,787
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan6,100
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan1,240
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan4,174
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang19,610
Pekerja Asas143,456
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 19,557
Perlombongan dan Pengkuarian 118
Pembuatan 83,481
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 187
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan1,545
Pembinaan 35,951
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 2,875
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,332
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 10,352
Maklumat dan komunikasi 359
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 3,986
Aktiviti hartanah 102
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 442
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 6,456
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 172
Pendidikan 830
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 149
Kesenian, hiburan dan rekreasi285
Aktiviti perkhidmatan lain14,756
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri16
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah5
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan