Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus634
Profesional2,836
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,614
Pekerja Sokongan Perkeranian1,616
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan3,599
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan476
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan2,258
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang17,170
Pekerja Asas83,308
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 15,839
Perlombongan dan Pengkuarian 86
Pembuatan 51,620
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 72
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan67
Pembinaan 18,835
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 1,242
Pengangkutan dan Penyimpanan 596
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 5,996
Maklumat dan komunikasi 160
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 2,250
Aktiviti hartanah 65
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 348
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 5,651
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 168
Pendidikan 507
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 178
Kesenian, hiburan dan rekreasi15
Aktiviti perkhidmatan lain9,431
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri323
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah62
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan