Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus411
Profesional3,333
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu933
Pekerja Sokongan Perkeranian738
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan3,560
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan461
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan853
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang16,639
Pekerja Asas115,496
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 20,679
Perlombongan dan Pengkuarian 127
Pembuatan 63,360
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 104
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan226
Pembinaan 21,079
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 2,383
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,500
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 8,438
Maklumat dan komunikasi 303
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 2,486
Aktiviti hartanah 67
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 297
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 4,306
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 144
Pendidikan 755
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 276
Kesenian, hiburan dan rekreasi86
Aktiviti perkhidmatan lain15,742
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri46
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah25
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan