Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus477
Profesional2,772
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,211
Pekerja Sokongan Perkeranian983
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan3,674
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan985
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan2,294
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang15,427
Pekerja Asas98,582
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 20,035
Perlombongan dan Pengkuarian 97
Pembuatan 55,958
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 108
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan87
Pembinaan 21,663
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 1,347
Pengangkutan dan Penyimpanan 777
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 5,929
Maklumat dan komunikasi 179
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 2,202
Aktiviti hartanah 400
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 272
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 3,209
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 64
Pendidikan 143
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 314
Kesenian, hiburan dan rekreasi40
Aktiviti perkhidmatan lain13,205
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri374
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah2
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan