Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />
LiveSupport

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus853
Profesional4,953
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu2,571
Pekerja Sokongan Perkeranian1,632
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan8,323
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan2,010
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan3,331
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang23,698
Pekerja Asas118,427
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 21,503
Perlombongan dan Pengkuarian 100
Pembuatan 77,162
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 193
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan450
Pembinaan 31,171
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 1,802
Pengangkutan dan Penyimpanan 460
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 12,869
Maklumat dan komunikasi 941
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 4,253
Aktiviti hartanah 171
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 769
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 3,241
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 109
Pendidikan 770
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 252
Kesenian, hiburan dan rekreasi209
Aktiviti perkhidmatan lain9,188
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri183
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah2
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan