Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus364
Profesional2,119
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,210
Pekerja Sokongan Perkeranian1,009
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan4,500
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan888
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan1,729
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang18,386
Pekerja Asas125,404
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 28,362
Perlombongan dan Pengkuarian 80
Pembuatan 69,069
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 91
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan40
Pembinaan 22,551
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 1,436
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,203
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 7,565
Maklumat dan komunikasi 263
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 1,606
Aktiviti hartanah 412
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 735
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 3,801
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 50
Pendidikan 645
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 398
Kesenian, hiburan dan rekreasi180
Aktiviti perkhidmatan lain16,931
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri189
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah2
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan