Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus598
Profesional2,667
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,433
Pekerja Sokongan Perkeranian1,561
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan3,014
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan444
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan2,451
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang15,843
Pekerja Asas77,342
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 14,202
Perlombongan dan Pengkuarian 75
Pembuatan 47,526
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 61
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan55
Pembinaan 17,309
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 910
Pengangkutan dan Penyimpanan 591
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 5,572
Maklumat dan komunikasi 153
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 2,065
Aktiviti hartanah 63
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 319
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 5,638
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 177
Pendidikan 501
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 185
Kesenian, hiburan dan rekreasi15
Aktiviti perkhidmatan lain9,549
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri323
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah64
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan