Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus574
Profesional4,438
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,189
Pekerja Sokongan Perkeranian1,019
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan4,095
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan834
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan1,897
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang14,737
Pekerja Asas118,460
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 18,119
Perlombongan dan Pengkuarian 114
Pembuatan 69,080
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 157
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan301
Pembinaan 24,201
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 2,349
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,808
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 8,812
Maklumat dan komunikasi 475
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 3,531
Aktiviti hartanah 163
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 455
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 4,649
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 61
Pendidikan 509
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 211
Kesenian, hiburan dan rekreasi101
Aktiviti perkhidmatan lain12,137
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri10
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah0
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan