Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus365
Profesional2,067
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,196
Pekerja Sokongan Perkeranian1,000
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan4,377
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan936
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan1,809
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang17,472
Pekerja Asas127,067
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 29,917
Perlombongan dan Pengkuarian 82
Pembuatan 68,739
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 91
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan38
Pembinaan 22,041
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 1,438
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,154
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 7,633
Maklumat dan komunikasi 252
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 1,613
Aktiviti hartanah 452
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 698
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 3,967
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 39
Pendidikan 673
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 396
Kesenian, hiburan dan rekreasi228
Aktiviti perkhidmatan lain16,722
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri114
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah2
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan