Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus417
Profesional3,167
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu933
Pekerja Sokongan Perkeranian734
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan3,439
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan465
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan859
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang16,601
Pekerja Asas113,612
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 20,142
Perlombongan dan Pengkuarian 126
Pembuatan 62,708
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 101
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan226
Pembinaan 20,894
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 2,380
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,469
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 8,074
Maklumat dan komunikasi 303
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 2,377
Aktiviti hartanah 66
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 296
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 4,266
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 144
Pendidikan 750
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 273
Kesenian, hiburan dan rekreasi86
Aktiviti perkhidmatan lain15,475
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri46
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah25
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan