Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus555
Profesional4,270
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,110
Pekerja Sokongan Perkeranian954
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan3,861
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan813
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan1,861
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang13,471
Pekerja Asas114,862
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 17,220
Perlombongan dan Pengkuarian 112
Pembuatan 66,667
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 146
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan281
Pembinaan 23,182
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 2,235
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,766
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 8,322
Maklumat dan komunikasi 463
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 3,385
Aktiviti hartanah 163
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 433
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 4,533
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 60
Pendidikan 519
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 209
Kesenian, hiburan dan rekreasi51
Aktiviti perkhidmatan lain11,991
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri9
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah0
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan