Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus474
Profesional2,762
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,162
Pekerja Sokongan Perkeranian980
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan3,610
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan985
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan2,289
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang15,275
Pekerja Asas94,297
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 19,077
Perlombongan dan Pengkuarian 95
Pembuatan 53,487
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 101
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan87
Pembinaan 21,246
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 1,345
Pengangkutan dan Penyimpanan 774
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 5,609
Maklumat dan komunikasi 175
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 2,212
Aktiviti hartanah 400
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 269
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 3,127
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 64
Pendidikan 142
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 313
Kesenian, hiburan dan rekreasi40
Aktiviti perkhidmatan lain12,895
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri374
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah2
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan