Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />
LiveSupport

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus886
Profesional4,154
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,488
Pekerja Sokongan Perkeranian1,287
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan6,984
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan979
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan5,100
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang24,022
Pekerja Asas169,327
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 31,954
Perlombongan dan Pengkuarian 128
Pembuatan 104,931
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 107
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan854
Pembinaan 32,524
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 2,654
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,036
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 12,972
Maklumat dan komunikasi 499
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 3,327
Aktiviti hartanah 32
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 995
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 6,950
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 94
Pendidikan 358
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 123
Kesenian, hiburan dan rekreasi120
Aktiviti perkhidmatan lain14,509
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri60
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah0
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan