Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />
LiveSupport

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus599
Profesional3,615
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,511
Pekerja Sokongan Perkeranian1,706
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan7,535
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan440
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan2,616
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang21,799
Pekerja Asas183,779
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 34,612
Perlombongan dan Pengkuarian 189
Pembuatan 108,034
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 175
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan195
Pembinaan 27,759
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 3,544
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,144
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 13,769
Maklumat dan komunikasi 648
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 2,079
Aktiviti hartanah 171
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 356
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 10,358
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 113
Pendidikan 883
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 508
Kesenian, hiburan dan rekreasi88
Aktiviti perkhidmatan lain18,314
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri660
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah1
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan