Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus409
Profesional1,964
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,382
Pekerja Sokongan Perkeranian1,295
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan3,357
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan444
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan2,438
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang15,919
Pekerja Asas78,870
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 14,495
Perlombongan dan Pengkuarian 75
Pembuatan 48,753
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 59
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan55
Pembinaan 17,316
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 950
Pengangkutan dan Penyimpanan 599
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 5,696
Maklumat dan komunikasi 122
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 1,243
Aktiviti hartanah 34
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 319
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 5,543
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 177
Pendidikan 514
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 166
Kesenian, hiburan dan rekreasi15
Aktiviti perkhidmatan lain9,560
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri323
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah64
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan