Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran warna tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran saiz tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Pelayar anda tidak membenarkan pertukaran jenis tulisan. Tukarlah ke pelayar versi baru.Anda akan meninggalkan domain <b>JobsMalaysia.gov.my</b>.<br />Klik pada URL dibawah untuk teruskan (<b>''Ctrl + Klik''</b> untuk membuka tetingkap baru)<br />ATAU Tutup kekotak mesej ini untuk terus berada di halaman ini.<br /><br />
LiveSupport

Kekosongan Yang Ada

Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi pekerjaan (MASCO).
Pengurus812
Profesional4,173
Juruteknik Dan Profesional Bersekutu1,600
Pekerja Sokongan Perkeranian1,818
Pekerja Perkhidmatan Dan Jualan6,105
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan, Penternakan Dan Perikanan1,240
Pekerja Kemahiran Dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan4,164
Operator Loji Dan Mesin Dan Pemasang19,346
Pekerja Asas143,003
MASCO = Malaysia Standard Classification of Occupations
Senarai kekosongan jawatan aktif mengikut klasifikasi sektor (MSIC).
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 19,663
Perlombongan dan Pengkuarian 118
Pembuatan 82,970
Bekalan Elektrik, gas, wap dan pendingin udara 187
Bekalan air, pembetungan, pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan1,545
Pembinaan 35,742
Perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal 2,887
Pengangkutan dan Penyimpanan 1,252
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 10,332
Maklumat dan komunikasi 359
Aktiviti kewangan dan insuran/takaful 4,021
Aktiviti hartanah 102
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal 443
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 6,481
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 162
Pendidikan 830
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 149
Kesenian, hiburan dan rekreasi284
Aktiviti perkhidmatan lain14,738
Aktiviti Isi rumah sbg majikan;mengeluarkan barangan & Perkhidmatan yg tidak dpt dibezakan utk kegunaan sendiri16
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah5
MSIC = Malaysia Standard Industrial Classification
Mesej Debug (untuk kegunaan programmer kami)
Mesej Kerosakan (untuk kegunaan programmer kami)
Pemberitahuan

Perhatian

Perhatian

Ubah Saiz Tulisan

Ubah Warna Tulisan

Ubah Jenis Tulisan